Skip links

Author: admin

Formowanie się człowieka- Noworodek

Jaka jest psychika malutkiego człowieka prosto po urodzeniu? Jak wygląda jego świat? Na pewno jest on zdolny do odczuwania lęku. To musi być duży lęk, skoro nic dookoła nie jest poznane. Ludzie panikują w obliczu jednego nieprzewidzianego wydarzenia czy bodźca, którego nie rozumieją. Noworodek musi

Neurobiologia doświadczania bólu – tak na prawdę ból nie istnieje?

Nie ma obiektywnego poczucia bólu. Obiektywnie istnieje tylko informacja o „potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia tkanki”, która przed dotarciem do mózgu nie ma wymiaru ani emocjonalnego, ani sensorycznego. To dopiero mózg każdego z nas w różny sposób interpretuje te same impulsy „bólowe”. Biologiczne podłoże mechanizmu powstawania bólu